top of page

​Monthly Sanpoh Yoshi Management

Sanphoyoshi_202204_00.jpg
Sanphoyoshi_202204_01.jpg
Sanphoyoshi_202204_02.jpg
Sanpohyoshi_202205_01.jpg
Sanpohyoshi_202205_02.jpg
Sanphoyoshi_202204_03.jpg
Sanpohyoshi_202206_01.jpg

​Monthly Sanpoh Yoshi Management
Cover ​Illustration : Fumi Koike
Introduction ​Illustration : Ryohei Nishiyama
Plant ​Illustration : Kyoko Kishi

bottom of page